Livet som skolehund

Buddy fra Kennel Grejsens Goldens (Enya & Herluf kuldet) er uddannet som skolehund hos Skolehunden.dk, læs mere på Buddys egen side eller klik her:

Om skolehunden - uddannelse ved Irene Jarnved & Rikke Kilschow Espersen

Uddannelsen henvender sig til fagfolk med egen hund, der arbejder professionelt i et pædagogisk miljø med børn og unge med særlige behov. Begrebet "skolehundeekvipage" dækker over hundeføreren og hunden. 

Hundeføreren har: En pædagogisk/psykologisk grunduddannelse og arbejder professionelt med børn eller unge.

Hunden er: Hundeførerens private hund, der har vist sig egnet til arbejdet i det pædagogiske miljø.

Ekvipagen skal være i besiddelse af et solidt samarbejde, og føreren skal evne at aflæse hunden præcist og handle hensigtsmæssigt herpå. Ekvipagen kan i deres arbejde bidrage til barnets udvikling både personligt, socialt og fagligt. Dette sker i relationen mellem fagpersonen og barnet, når hundens egenskaber bringes i spil i et læringsmiljø med en målrettet professionel pædagogik.

Når hundene bliver bragt i spil med en bevidst pædagogisk strategi sammen med eleverne, giver det mulighed for en læring, der rækker ud over den konkrete situation.

Den læring der sker sammen med hunden skal fanges og italesættes af lærerne/pædagogerne, således den kan burges og overføres til andre situationer og relationer.

Hundens anvendelses muligheder er mange, og afhænger af den eneklte hunds kompetencer og konteksten. Dette afdækkes gennem uddannelsen, som munder ud i en evaluering og vores anbefalinger i forhold til hundens arbejdsområder.